OM ANNETTE

annette philip

TEXTIL SLÖJD = SKAPARGLÄDJE

Så länge jag kan minnas har jag alltid skapat. Vi är nog många som har suttit vid symaskinen, stickorna eller kanske med hammaren i högsta hugg och kämpat, plitat och till sist känt lyckan, när det man skapar blir just så fint som man tänkt sig.

Många vill kunna själv göra saker och är beredda att kämpa för det. Som den där gången när jag saknade ett bra och tydligt läromedel i textil slöjd.

Min utbildning på Universitetet i Göteborg öppnade en djupare värld för mig. De tre åren som gick in på skapande, material och tekniker. Törsten efter ännu mer textil kunskap föddes där.

Efter avslutad examen gick jag ett år på Tillskärare Akademin i Köpenhamn. Varje dag fick vi rita, konstruera, diskutera, klippa, limma papper och inte minst få förståelse hur kroppen och mönsterdelarna skulle samsas i samma värld. Något jag skulle få mycket nytta av i mitt lilla damskrädderi där jag sydde Haute Couture.

När jag arbetade som textillärare på olika skolor i Helsingborg blev jag varse om att vi i skolan behövde läromedel som var anpassade till oss som lärare, men framförallt för våra elever. Att eleverna ville mycket var tydligt, eller inte alls, var också tydligt.

En sak jag tänkte på var att ganska omgående sätta fart på eleverna, så de inte skulle behöva vänta så mycket. Det var enklare att starta upp terminerna med samma arbetsområde (och med några få olika mönster). Nya arbetsområden och beskrivningar fanns alltid förberedda.

Det var just med den bakgrunden som jag började skriva och illustrera pärmarna för textilslöjdens undervisning.

När jag sedan startade förlaget Freja Skapargård AB, lanserade jag mina pärmar genom att resa över hela Sverige och träffa många härliga textillärare. Det här gav det mig ännu mer tankar och önskemål inför nya delar i Slöjdserien.

Jag vill tacka alla textillärare som hjälpt till under årens lopp. Genom att ni delat med er av era tankar, kunde jag utforma modeller och förändra allteftersom.

Känn dig alltid välkommen att höra av dig till mig med dina tankar och önskemål.

Stor skaparglädje önskar jag dig och dina elever med mina läromedel.